logo

Gebouwen ontwerpen waarvan opdrachtgevers nu nog dromen…..

Architectenbureau V10, opgericht door Sander Mooren, stelt zich dit tot doel. Het kan gaan om het (ver)bouwen van een woonhuis, kantoorgebouw of bedrijfsruimte. Het belangrijkste is dat u na afloop tevreden bent met het ontwerp en natuurlijk het gedroomde eindresultaat.

lopende projecten

U kunt 7 dagen per week tussen 8.00 uur en 21.00 uur, telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

Van ontwerp naar gebouw: het ontwerpproces

Tijdens de eerste gesprekken gaan we gezamenlijk op zoek naar de mogelijkheden binnen het bouwplan en vertalen we uw wensen in een ‘programma van eisen'. Hier start feitelijk het ontwerpproces. Dit programma van eisen, met onder meer de functie van het gebouw, zal leidraad zijn voor het eerste schetsontwerp. Als u over de eerste schetsen enthousiast bent ga ik het gebouw materialiseren, zo ontstaat er een voorlopig ontwerp. Dit is overigens ook het juiste moment om het plan voor te leggen aan de welstandscommissie. Na goedkeuring start ik met het dimensioneren van wanden en vloeren. Daarnaast worden de installaties in het ontwerp geďntegreerd. Dit gaat uiteraard in goed overleg met een constructeur en installateur.

3D model

Wilt u een virtuele wandeling door uw toekomstige gebouw maken?

Nadat de eerste schetsen gemaakt zijn, vertaal ik deze zo snel mogelijk naar een 3D model. Hierdoor krijgt u een overzicht van de toekomstige ruimtes in uw gebouw. Daarnaast worden ook de bouwkundige knooppunten inzichtelijk gemaakt. Het is zelfs mogelijk om door uw virtuele gebouw te wandelen. U krijgt zo in een vroeg stadium een duidelijk beeld van uw toekomstige gebouw.

Bouwbesluittoetsing van het definitief ontwerp

Een definitief ontwerp wordt getoetst aan een minimale hoeveelheid daglicht en ventilatie. Dit gaat door middel van een berekening. Daarnaast wordt er gekeken naar het gebruiksoppervlak en verblijfsgebied van een ontwerp. Dit samen met een EPC-berekening noemen we een bouwbesluittoetsing. Deze toetsing is een controle om te beoordelen of het ontwerp voldoet aan de wettelijke gestelde eisen van het bouwbesluit.

Bouwkundig tekenwerk

De volgende stap is het opstellen van een bestek. Een bestek is een contractstuk waarin het goedgekeurde definitief ontwerp is uitgewerkt. Het bevat een technische omschrijving en een bestektekening met plattegronden, gevels, doorsneden en detaillering. Een aannemer kan op basis van het bestek een prijs bepalen.

Omgevingsvergunning (Omgevingsloket online)

Als je in Nederland een gebouw wil realiseren, dan dien je hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Als de tekeningen en berekeningen voldoen aan de gestelde eisen, wordt hiervoor een vergunning verleend. Uiteraard verzorg ik deze aanvraag bij gemeente. Het kan zijn dat er voor een kleine verbouwing geen omgevingsvergunning nodig is.

Werktekeningen

De laatste stap is het opstellen van werktekeningen. Dit zijn technische tekeningen die tot in detail zijn uitgewerkt. Het verschil is dat deze tekeningen in tegenstelling tot bestektekeningen meer op de praktische uitvoering zijn gericht. Denk bijvoorbeeld aan traptekeningen, extra maatvoering en kozijntekeningen.

situatie

architectenbureau V10
Viltstraat 10
5761BR Bakel
t. 06 22 06 89 74
e. info@v-10.nl
w. www.v-10.nl

KvK-nr. 56653824
ING 7501740
BTW NL152273256B01

© www.mijn-eigen-website.nl (design)